top of page

RAIDA e-mail disclaimer

 

  • De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de ontvanger die in het bericht wordt vermeld. Het is ten strengste verboden om enig deel van dit bericht met derden te delen zonder schriftelijke toestemming van de afzender. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, beantwoord dit bericht dan en verwijder het, zodat we ervoor kunnen zorgen dat een dergelijke fout in de toekomst niet meer voorkomt.​

  • RAIDA – Cool Electro Cycles BV stelt de veiligheid van de klant hoog in het vaandel. Daarom hebben we ons best gedaan om ervoor te zorgen dat het bericht fout- en virusvrij is. Helaas kan de volledige beveiliging van de e-mail niet worden gegarandeerd omdat, ondanks onze inspanningen, de gegevens in e-mails kunnen worden geïnfecteerd, onderschept of beschadigd. Daarom moet de ontvanger de e-mail controleren op bedreigingen met de juiste software, aangezien de afzender geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade die wordt veroorzaakt door het bekijken van de inhoud van deze e-mail.

  • Een offerteaanvraag wordt verzonden om beschikbare aanbiedingen te vergelijken en houdt geen juridisch bindende overeenkomst in.

  • De meningen in deze e-mail zijn eigendom van hun auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van het bedrijf.

bottom of page