Overslaan naar hoofdinhoud

WEDSTRIJDREGLEMENT RAIDA EINDEJAARS-EN NIEUWJAARSACTIE

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de eindejaars- en nieuwjaarsactie van RAIDA. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door RAIDA Cool Electro Cycles BV, gevestigd te de Smet de Naeyerlaan 98 , 8370 Blankenberge, België met ondernemingsnummer BE0600900548.

Dit reglement heeft betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De wedstrijd start op 22 december 2023 en loopt af op 22 januari 2024.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

Alle meerderjarige natuurlijke personen mogen deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van alle personeelsleden en bestuurders van RAIDA en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd (bijvoorbeeld: marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Alle deelnemers moeten woonachtig zijn in België.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen aan de wedstrijd:

  • Naam en familienaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Postcode
  • Leeftijd
  • Geslacht

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van RAIDA: https://www.raida.cc/privacy-policy/  en ook met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip Verordening (EU) 2016/679 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

De wedstrijd verloopt als volgt: deelnemers beantwoorden de wedstrijdvraag, laten hun gegevens na via het invulformulier en liken de Facebook- en Instagrampagina van RAIDA.  

Na de looptijd (22/12/2023 tot 22/01/2024) selecteert RAIDA de winnaars uit de lijst deelnemers.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

De deelnemer die een correct antwoord geeft op de wedstrijdvraag of het juiste antwoord het dichtste benadert, wint de hoofdprijs. De 2de en 3de prijs gaat naar de deelnemers die het juiste antwoord het op één na en op twee na dichtst benaderen. De winnaars worden op de hoogte gesteld via de Facebook/Instagrampagina van RAIDA, en/of via mail.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs eigendom van RAIDA. De organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaars.

Artikel 7. Prijs

De prijzen die in het kader van de wedstrijd gewonnen kunnen worden zijn:

  • Hoofdprijs: Oxford Box 5.0 E-bike ter waarde van 3075 euro
  • 2de prijs:  Wahoo Elemnt Bolt ter waarde van 213 euro
  • 3de prijs: RAIDA-wieleroutfit (trui + broek) ter waarde van 205 euro

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen.

Artikel 8. Fraude en misbruik

RAIDA houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen, kunnen worden uitgesloten van deelname.

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit reglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Contact

Voor alle vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen deelnemers terecht op

hello@raida.cc